počernická setkávání

Počernická Setkávání

Jsou setkávání dětí zdravých a dětí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Znamenají odstranění bariér a předsudků. Výsledkem je otevřený svět. Nahlédněte do něho sami!

DM Divizna

Jsme středisko DM CČSH Divizna. Všichni jsme dobrovolníci. Nadšenci, kteří vědí, že naše práce má smysl. „Setkávání“, která pořádáme, jsou pro děti velice cenná. Stejnou radost ale dělají i nám.

Mluvme spolu

mluvme spolu logo

Spolu to zvládneme